26.03. | ROTH (DE) – VERSCHOBEN AUF DEN 29.11.2020
27.03. | MÜNCHEN (DE) – VERSCHOBEN AUF DEN 13.11.2021
17.04. | ST. PÖLTEN – VERSCHOBEN / AUF DEN 23.01.2021
18.04. | PURKERSDORF – VERSCHOBEN AUF DEN 10.04.2021
04.06. | KOTTINGBRUNN – VERSCHOBEN AUF DEN 15.10.2020
10.07. | WIEN – VERSCHOBEN / NEUER TERMIN FOLGT
20.09. | DÜBENDORF (CH)
26.09. | REINSBERG
15.10. | KOTTINGBRUNN
29.11. | ROTH (DE)